Tủ trưng bày kính vuông 2 tầng dài 1.5 mét SKIPIO SB1500-3RD

0 Comments

Tủ mát trưng bày bánh để làm trữ mát bánh ngọt, bánh sinh nhật trong các nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh…. Các đặc điểm của thiết bị như sau: Kính trước sấy kính: Nó chống lại sự ngưng tụ để trưng bày các sản phẩm trong mọi lúc. Ánh sáng đèn led hiệu […]

Tủ trưng bày kính vuông 3 tầng dài 1.8 mét SKIPIO SB1800-3RD

0 Comments

Tủ mát trưng bày bánh để làm trữ mát bánh ngọt, bánh sinh nhật trong các nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh…. Các đặc điểm của thiết bị như sau: Kính trước sấy kính: Nó chống lại sự ngưng tụ để trưng bày các sản phẩm trong mọi lúc. Ánh sáng đèn led hiệu […]

Tủ trưng bày kính vuông 3 tầng dài 2.1 mét SKIPIO SB2100-3RD

0 Comments

Tủ mát trưng bày bánh để làm trữ mát bánh ngọt, bánh sinh nhật trong các nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh…. Các đặc điểm của thiết bị như sau: Kính trước sấy kính: Nó chống lại sự ngưng tụ để trưng bày các sản phẩm trong mọi lúc. Ánh sáng đèn led hiệu […]

Tủ trưng bày kính vuông 3 tầng dài 2.4 mét SKIPIO SB2400-3RD

0 Comments

Tủ mát trưng bày bánh để làm trữ mát bánh ngọt, bánh sinh nhật trong các nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh…. Các đặc điểm của thiết bị như sau: Kính trước sấy kính: Nó chống lại sự ngưng tụ để trưng bày các sản phẩm trong mọi lúc. Ánh sáng đèn led hiệu […]